شمشیر جهل ابن ملجم جاهل فرق عدالت را شکافت
42 بازدید
محل نشر: هفته نامه تخت جمشید شماره 218 ص6
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/6/14
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی