رجل سیاسی یا خنثای مشکل
42 بازدید
محل نشر: هفته نامه تخت جمشید شماره 218 ص 4
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381/6/14
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی