تخت با برکت
48 بازدید
محل نشر: هفته نامه تخت جمشید شماره 214 ص 3
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/5/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نقدی است بر گرانی هزینه بیمارستانها.