چرا تفسیر سوره حمد؟
42 بازدید
محل نشر: هفته نامه استخر ص 3
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در سالهای اول انقلاب مرحوم امام به تفسیر عرفانی سوره حمد پرداخت که با مذاق عده‌ای سازگار نبود خصوصا که نامی هم از تفسیر عرفانی بیان السعادة سلطان محمد گنابادی معروف به سلطانعلیشاه شده بود و به تعطیلی گرایید.