ازرش افزوده و افزودن داروغه
42 بازدید
محل نشر: هفته نامه تخت جمشید شماره 185 ص 4
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/11/14
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ظنزی در باره ارزش افزوده بر کالاها است .