نعل کردن پای مورچه
46 بازدید
محل نشر: هفته نامه تخت جمشید شماره 69 ص 7
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385/3/20
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی