چه کسانی از گفتار نیک متنفرند
40 بازدید
محل نشر: هفته نامه تخت جمشید، شماره 57 ص 2
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384/12/14
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله اعتراضی است به دخالت افراد دگم و دخالت آنها در تصمیم گیریها و اثرات منفی این نوع عملکرها.