نقدی بر عملکرد سازمان دارالقرآن الکریم
45 بازدید
محل نشر: روزنامه خبر جنوب، شماره 7075، ص 24
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384/9/19
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی