حتی یک غلط هم پذیرفتنی نیست
38 بازدید
محل نشر: روزنامه ایران، شماره 3329، ص15
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384/9/14
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله پیرامون خطاهای سازمان دارالقرآن کریم در سالهای متعدد نوشته شده که متاسفانه روزنامه ایران در آن زمان برای مصون بودن نویسنده از برخورد کمپانی بزرگ سازمان دارالقران با نویسنده مقاله را به نام خانم فاطمه مهدوی که گزارشگر این روزنامه می باشد به چاپ رسانده است.و از نویسنده اصلی به عنوان کسی که نامه ای نوشته است یاد کرده است.