نقدی بر عملکرد سازمان دارالقرآن الکریم ایران
43 بازدید
محل نشر: هفته نامه تخت جمشید شماره 47 ص 5
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384/8/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی